Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Halokonsult AB

"Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med teknisk och ekonomisk inriktning, skapa, förvalta och mot licens upplåta immateriella rättigheter, förvalta, köpa och försälja såväl fast som lös egendom liksom värdepapper. Handel med data- och TV-spel över internet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Ekonomi - Juridik - Spel
Org.nr: 556208-4805
Företagsform: Aktiebolag