Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Spånga

Bromstens Spel & Tobak HB
Org.nr: 969768-0529
Handel med tobaksvaror och spelverksamhet.
Bumblebee Sound AB
Org.nr: 556803-4259
Bolaget ska arbeta med ljud- och bildbearbetning och teknik, media såsom tv, film, tv-spel, radio, teater och liveframträdanden, bedriva uthyrning av ljudinspelningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Cebbar Kiosk och Grill KB
Org.nr: 969681-8328
Livs, video, spel, tobak och grill samt därmed förenlig verksamhet.
CJM Company HB
Org.nr: 969735-8647
Kiosk, konfektyr, tobak, café, lotter, spel.
Halokonsult AB
Org.nr: 556208-4805
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med teknisk och ekonomisk inriktning, skapa, förvalta och mot licens upplåta immateriella rättigheter, förvalta, köpa och försälja såväl fast som lös egendom liksom värdepapper. ...
Ihrfors IT AB
Org.nr: 556728-1323
Konsultverksamhet inom IT. Produktutveckling inom spel, multimedia och finans. Handel med spel och multimediaprodukter. Kapitalförvalting med aktier och fastigheter.
Ljusterö Café & Spel AB
Org.nr: 556908-6472
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara caféverksamhet, spelombud, apotek, ombud för post, systembolag även bankomat även fyrverkeriförsäljning under säsong även kioskförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Nacka press HB
Org.nr: 969744-1641
Kiosk, spel, tobak, snabbmat, tidningar.
Nimas spel o tobak AB
Org.nr: 556903-6733
Bolaget ska bedriva servicehandel med främst förlagsprodukter, tidningar, tobak, konfektyr, drycker samt ombudsverksamhet för spel, såsom trav, tips och lotter och därmed förenlig verksamhet.
Northern Glare KB
Org.nr: 969644-7532
Export, import, tillverkning och försäljning av elektriska och ej elektriska julprydnader, smycken, konst, prydnader, leksaker, spel och kläder samt köp, uthyrning och försäljning av videofilmer samt därmed förenlig verk ...
Pusselbit HB
Org.nr: 969761-4148
Företaget ska designa och producera digitala spel, brädspel, kortspel och rollspel.
RDH Partner HB
Org.nr: 969742-7863
Spel och tobakshandel samt fastfood.
Rinkeby Tobak och Spel HB
Org.nr: 969611-3589
Kiosk, spelbutik och penningstransaktioner samt därmed förenlig verksamhet.
Runåker Produktkonsult AB
Org.nr: 556723-6129
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och produktionsutveckling inom datasäkerhet, övervakning, robot, spel, telekom och informationsteknik, bedriva kursverksamhet inom affärs- och teknikområdet, til ...
Sunhammer AB
Org.nr: 556918-0085
Bolaget ska utveckla och utge data- och TV-spel samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Three Crowns Game Productions ek. för.
Org.nr: 769614-1246
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en gemensam produktionsverksamhet för utveckling, publicering och utgivning av sällskapsspel och andra nära relaterade produkter oc ...