Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rinkeby Tobak och Spel HB

"Kiosk, spelbutik och penningstransaktioner samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Spel
Org.nr: 969611-3589
Företagsform: Handelsbolag