Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Spånga

AB Bizbroker in Stockholm
Org.nr: 556999-9088
Bolaget skall bedriva företagsförmedling åt små och medelstora företag, äga och förvalta värdepapper samt bedriva affärs- utveckling på konsultbasis och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ombudet Konsult i Stockholm
Org.nr: 556545-5101
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet, inkassoverksamhet och konsultverksamhet i företagsfrågor och övrig juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Östman Management AB
Org.nr: 559004-1256
Aktiebolaget ska driva konsulttjänster inom restaurang, café och vending.
Angil AB
Org.nr: 556813-6047
Bolaget ska bedriva ledarskap-, sälj-, och teamutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Bergatrollet AB
Org.nr: 556892-3279
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom telekom, förhandling, juridik, journalistik och statistik eller annan närliggande verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Blad by Lundgren AB
Org.nr: 556873-3546
Bolaget skall utföra trädgårdsdesign och kommunikationstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Business Service Olsson AB
Org.nr: 556419-4230
Bolaget skall bedriva verksamhet med administrativa tjänster och utbildning. Bolaget skall dessutom verka konsultativt inom hotell-, restaurang-, turist och nöjesindustrin,vilket även kan kompletteras av drift respektive ...
Cure Fastighet och Juridik AB
Org.nr: 556820-4670
Bolaget ska bedriva juridisk, främst fastighetsrättslig konsultverksamhet.
Esters Astrar AB
Org.nr: 559030-3516
Bolaget skall bedriva försäljning av blommor, konsultverksamhet inom juridik och arkitektur, handel med värdepapper, förvaltning av lös och fast egendom samt annan därmed förenlig verksamhet.
Flatbread AB
Org.nr: 556850-2727
Företaget ska, genom anställda, bedriva konsultverksamhet inom restaurang. Företaget kommer även äga aktier i restaurangverksamhet.
Halokonsult AB
Org.nr: 556208-4805
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet med teknisk och ekonomisk inriktning, skapa, förvalta och mot licens upplåta immateriella rättigheter, förvalta, köpa och försälja såväl fast som lös egendom liksom värdepapper. ...
Hinz Patent AB
Org.nr: 556699-0635
Bolaget ska bedriva tjänster och service inom immaterialrätt, såsom skrivning och rättssäkring av patent-, varumärkes-, design- och mönsteransökningar, bedriva utbildningsverksamhet samt agera tekniskt biträde vid varumä ...
InSpirit Stockholm AB
Org.nr: 556955-5294
Företaget avser bedriva verksamhet i form av projektledning inom företrädesvis eventbranschen samt övriga administrativa tjänster.
JDS Sandströms Patent AB
Org.nr: 556767-2513
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, försälja och förvalta patent samt idka därmed förenlig verksamhet.
Krios KB
Org.nr: 969651-2632
Investmentbolag, konsult inom elektromagnetisk miljö. Äga, förvalta, köpa och sälja värdepapper, bilar, biltillbehör, byggmaterial. Juridik. Husförsäljning i Thailand.
Mighty Systems Sweden AB
Org.nr: 559007-3663
Verksamhets- och produktutveckling samt konsulttjänster inom telekommunikation och sjukvårdsbranschen.
MP Saneringskonsult AB
Org.nr: 556955-1509
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom sanering, rivning och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
plexityHide AB
Org.nr: 556688-8201
Bolaget skall utveckla och sälja mjukvara, både i form av komponenter och system, både till företagskunder och privatpersoner jämte därmed förenlig verksamhet.
S&R Sport Agency AB
Org.nr: 559033-9957
Bolagets verksamhet skall vara sport agency, kontraktsförhand- lingar, marknadsföring, långsiktig planering för klientens fortsatta utveckling både socialt och idrottsmässigt, arbeta fram sponsor och reklamkontrakt, före ...
Skandinaviska Partner AB
Org.nr: 556526-9809
Bolaget skall bedriva handel med rörelse, företagsmäkleri, handel med kläder, smycken, klockor och acessoarer. Handel med valuta, uthyrning av bostäder och kommersiella lokaler, import och export inom handel med guld och ...