Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Blicon AB

"Bolaget skall bedriva handel med material inom byggnadsbranschen, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av konst, antikviteter, ädelstenar, frimärken och mynt, köp och försäljning av metaller, bilar, båtar, flygplan samt att driva restaurangverksamhet, caféverksamhet och att verka som festarrangör och travverksamhet, köp och försäljning av fritidsutrustning, kontorsmaterial och möbler, livsmedel, textiler, rekreationsmaterial, spelautomater, levande och döda djur, uthyrning av bilar, båtar och flygplan köp och försäljning av värdepapper, ikläda sig borgen och garantiförbindelser för annan verksamhet samt med här nämnda verksamhetsområden förenlig verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditrörelse."
Org.nr: 556097-2506
Företagsform: Aktiebolag