Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Järfälla

A-Sprinkler AB
Org.nr: 556488-8559
Bolaget skall konstruera, montera och utföra service av vattensprinkleranläggningar samt idka därmed förenlig verksamhet.
ABOCO AB
Org.nr: 556577-0525
Bolaget skall bedriva import och försäljning av produkter till VVS och VA-anläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Admi EkonomiResurs i Järfälla AB
Org.nr: 556571-0273
Bolaget skall bedriva försäljning av konsulttjänster avseende ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Andersen's Emballasje & Design AB
Org.nr: 556778-1793
Bolaget ska bedriva handelsrörelse med förpackningsmaterial, emballage och förpackningsmaskiner samt idka därmed förenlig rörelse.
Asian Euro Enterprises HB
Org.nr: 969739-2521
Handel med skrotmaterial i plast, papper och metall. Handel med klädesplagg och ris. Distribuering av telecom kort. Livsmedel och frukter och grönsaker. Medicinska instrument, apparater. Mekaniska instrument som vagnar, ...
Attach Sweden AB
Org.nr: 559003-6652
Försäljning av råvaror och materiell inom byggnadsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Batteriunion i Järfälla AB
Org.nr: 556465-7269
Bolagets verksamhet skall bestå av försäljning och service av industribatterier samt därmed förenlig verksamhet.
Bauer Watertechnology AB
Org.nr: 556643-5722
Bolaget skall bedriva hantering av vatten samt import, försäljning, uthyrning, förmedling och export av vattenhanterings- och vattenreningsmaskiner och tekniskt tillhörande kemikalier och tillhörande teknisk konsultation ...
Beroma Persienn & Markis AB
Org.nr: 556835-1935
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva handel genom försäljning och montering av allt inom solskydd, t.ex. persienner, markiser och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Beta Design AB
Org.nr: 556282-1503
Föremålet för bolagets verksamhet är managementkonsultverksamhet, styrelseuppdrag, bemanning'personaluthyrning, eventverksamhet samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.
Bilcenter Uppland AB
Org.nr: 556893-4557
Bolaget skall bedriva handel med begagnade bilar. Bolaget ska även köpa och sälja skrot samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Blicon AB
Org.nr: 556097-2506
Bolaget skall bedriva handel med material inom byggnadsbranschen, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av konst, antikviteter, ädelstenar, frimärken och mynt, köp och försälj ...
Bosystem Nordic AB
Org.nr: 556833-0426
Bolaget skall i förhållande till tillverkare, leverantörer och kunder, självständigt bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor. Verksamheten skall bestå av att utforma, låta till- verka, köpa in från tillverkare samt ...
BUDITID AB
Org.nr: 556752-2502
Aktiebolaget ska bedriva budfirma, förvalta fast och lös egendom, arbeta inom bygg dvs all renovering och städservice, samt lots dvs samarbeta med myndigheter för att vägleda nyanlända till Sverige.
Buildsmart Sverige AB
Org.nr: 556232-8699
Bolaget skall bedriva import och export av tak- och byggnadsmaterial samt försäljning av bostadsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
By Q Hus AB
Org.nr: 556634-2175
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, förmedling och projektering av hus och tomter samt bedriva handel av fast och lös egendom där lös egendom i huvudsak avser byggnadsmaterial och byggutrustning ...
Bygg & Renoverings Konsulten i Stockholm AB
Org.nr: 556818-9939
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva transport, byggtjänst, entreprenadarbeten inom bygg, mark och anläggning, Installations-, byggnads- och reparationsarbeten samt stambyten i badrum och övriga våtutrymmen, handel m ...
Bygg&IT Konsult Stockholm AB
Org.nr: 556884-2370
Aktiebolaget ska bedriva projektstyrning, byggledning, före- läsning, anordnande av workshops och seminarier, utbildning, författande av böcker, installation och drift av IT nätverk med därtill hörande tjänster, försäljn ...
CarCell Konsulting AB
Org.nr: 556799-3414
Föremålet för bolagets verksamhet är spedition, handel med personbilar, bilplåt- och lackering och leasing av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Centro Kakel & Klinker AB
Org.nr: 556061-8943
Bolaget skall bedriva handel med kakel, klinker och övrigt plattsättningsmaterial. Vidare ska bolaget även bedriva utveckling av och konsultverksamhet rörande IT system, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.