Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kontorsmaterial i Järfälla

A1 Exclusive AB
Org.nr: 559026-0070
Bolaget ska bedriva evenemang, marknadsföringstjänster, försäljning av tjänster och produkter i denna form är koncept- försäljning såsom reklam, idéförsäljning, affärsutveckling. Katalogförsäljning, postorder samt e-hand ...
Angeno Business Solutions AB
Org.nr: 556760-3377
Bolaget ska bedriva försäljning av plastkortsmaskiner och entré-, besöks- och passagesystem samt kringutrustning, plastkorts- produktion, installation, service och utbildning inom samtliga dessa områden jämte därmed före ...
Blicon AB
Org.nr: 556097-2506
Bolaget skall bedriva handel med material inom byggnadsbranschen, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av konst, antikviteter, ädelstenar, frimärken och mynt, köp och försälj ...
Blicon Förvaltning AB
Org.nr: 556113-0823
Bolaget skall bedriva import och export eller eljest idka handel med material inom byggnadsbranschen, ävensom driva mekanisk verk- stadsrörelse, travsportverksamhet,konsultverksamhet i fastighets- branschen, köp och förs ...
Form & Funktion i Sverige AB
Org.nr: 556639-0323
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning och service jämte därmed förenlig verksamhet samt designa, tillverka och sälja hushållsartiklar, kontorsmaterial, inredningsdetaljer och konstverk till återförsäljare, företag oc ...
Luceo Företagsservice AB
Org.nr: 556882-4964
Bolaget skall bedriva lokalvård, hemstädning och försäljning av städ- och kontorsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Northline AB
Org.nr: 556626-2563
Bolaget skall bedriva försäljning av datorer och kommunikationsrelaterade produkter. Import och försäljning av asiatiska varor såsom kommunikationsapparatur, material och tillbehör till datorer, leksaker, färg, verktyg, ...
PENNPORT HB
Org.nr: 916642-9622
Handel med kontorsmaterial, datatillbehör, miniräknare, musikprodukter såsom CD, kasettband och skivor, dentalprodukter, import av bilar, mattor, skor och kläder.
Svenska ChefsAkademin HB
Org.nr: 969691-4267
Tillhandahålla konsulthjälp med inriktning på organisation- och teamutveckling, samt chef- och ledarskap. I form av utbildning, samt konsulttjänster. Konsulterna hjälper även vid med avtalsskrivningar, samt andra mindre ...
Sweden Iran Technology KB
Org.nr: 969775-9653
Bolaget skall bedriva import och export samt handel med datakomponenter, kommunikationsutrustning, kontorsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Ukrainsk & rysk kommunikation HB
Org.nr: 916632-5812
Översättning, tolkning, språk- och datautbildning, journalistik, dokumentation, förlags-, utställnings och reseledarverksamhet, reklam- och marknadskonsult, handel med böcker, pappers- och kontorsmaterial, framställning ...