Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Frimärken i Järfälla

Blicon AB
Org.nr: 556097-2506
Bolaget skall bedriva handel med material inom byggnadsbranschen, driva mekanisk verkstadsrörelse, äga och förvalta fastigheter, köp och försäljning av konst, antikviteter, ädelstenar, frimärken och mynt, köp och försälj ...
Blicon Förvaltning AB
Org.nr: 556113-0823
Bolaget skall bedriva import och export eller eljest idka handel med material inom byggnadsbranschen, ävensom driva mekanisk verk- stadsrörelse, travsportverksamhet,konsultverksamhet i fastighets- branschen, köp och förs ...