Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Luleå Konsult och Försäljnings AB

"Bolaget skall bedriva handel med kontorsvaror, uthyrning av fordon samt kunsulttjänster inom redovisning och administration såsom bokföringstjänster, samt utbildning i data för nybörjare, hjälpa småföretagare med Internettjänster inom marknadsföring och därtill hörande bitjänster. Starta eget utbildning samt hjälp vid EU-bidragsansökningar, bolaget skall även bedriva handel med värdepapper ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter."
Org.nr: 556089-1185
Företagsform: Aktiebolag