Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Västra frölunda

ALease AB
Org.nr: 556923-1516
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva leasing- och avbetalningsverksamhet avseende fordon, verktyg, mätinstrument och datorer samt bedriva företagsekonomisk rådgivning med inriktning på lednings- och strategis ...
Bling Webbar KB
Org.nr: 969679-6557
Webdesign, affärsutveckling, annonsförsäljning på internet, annonsutformning, atelje för reklamfoto och film, arbetskrafts- uthyrning, import och export samt försäljning av bijouterivaror, kläder, skor och elektronik sås ...
Brightside AB
Org.nr: 556637-8633
Bolaget skall bedriva konsulting inom elektronisk handel, handel med datortillbehör, direktmarknadsföring, verktyg för tester och enkäter, utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
C Supply AB
Org.nr: 556877-2320
Föremålets för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av utrustning för sjöfart såsom elektronik, navigationsutrustning, kontorsmaterial, verktyg, färg, trossar, slangar, slangtillbehör, packningar, elmaterial, r ...
CWS Comfort Window System AB
Org.nr: 556574-9826
Bolaget skall marknadsföra produkter inom byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Eco Wood Design Sweden AB
Org.nr: 556981-4998
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva produktutveckling, design, tillverkning, byggnation, handel, service, reparationer och dylikt av träprodukter, träkonstruktioner, inredning, möbler, hushållsprodukt ...
Elfadi AB
Org.nr: 556667-9303
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva detaljhandel med livsmedel, verktyg och kemtekniska produkter genom franchisingavtal med X-price AB org.nr 556658-7878, och handel med värdepapper samt därmed förenlig ver ...
HM Tool AB
Org.nr: 556736-9656
Föremålet för bolagets verksamhet är slipning och tillverkning av slipmaskiner och verktyg och därmed förenlig verksamhet.
HM-Slip KB
Org.nr: 969716-6115
Slipning och tillverkning av slipmaskiner och verktyg.
HR Service Partner, Sweden AB
Org.nr: 556585-1234
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom organisation av företag och organisationer samt företagsrådgivning inom personal, ledarskaps och medarbetarfrågor. Bolaget egenutvecklar och säljer koncept, verktyg och metoder, e ...
Högtryckscenter Group Sweden AB
Org.nr: 556739-9851
Bolaget skall bedriva importhandel med textila varor såsom kepsar, plädar och handdukar och med tillbehör avseende industriproduktion såsom slangar, kopplingar och verktyg samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ä ...
Nauplion AB
Org.nr: 556338-8171
Bolaget skall bedriva teknisk, ekonomisk och administrativ konsultutbildnings- och utvecklingsverksamhet samt handel, förmedling och förvaltning av fast egendom, aktier och andra värdepapper, patenträttigheter, elektrisk ...
Nivex AB
Org.nr: 556333-0959
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, import och försäljning av kassaskrin, skåp, nyckelskåp, hänglås och verktyg samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nordic Power Transmission and Control AB
Org.nr: 556934-3402
Bolaget skall utföra mekaniskt och elektriskt utrustnings- och verkstadsarbete jämte därmed förenlig verksamhet, inklusive konsultering, design, försäljning och service av mekanisk- och vätskekraftöverförings utrustning ...
NP Byggnadsmåleri HB
Org.nr: 969734-7541
Bygnadsmålning på om- och nybyggnationer, försäljning av måleri och byggnadsmaterial till kunder. Uthyrning av personal och verktyg.
Piccolo Paging Systems AB
Org.nr: 556206-6117
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva handel med elektriska utrustningar, elektronikprodukter, elektriska komponenter, maskiner och verktyg, allt inom kommunikationsbranschen, att driva handel med hushålls- och ...
Plantmera Group HB
Org.nr: 969773-0704
Entreprenad trädgårdsanläggning, trädgårdsservice, trädgårdsskötsel, fastighetsservice, import av verktyg samt E-handel av verktyg.
Runners Hour AB
Org.nr: 559001-7215
Utveckling och drift av digitala verktyg i samband med genomförande av idrottsevenemang
RZ Olda Innovation AB
Org.nr: 556592-7224
Bolaget skall bedriva verksamhet genom att utföra maskin- och verktygskonstruktioner jämte produktutvecklings-, tillverknings- och agenturverksamhet inom maskinteknik samt konsulterande verksamhet i anslutning härtill sa ...
Småmaskins - Service i Mölndal AB
Org.nr: 556211-9072
Bolaget ska idka handel och uthyrning av utrustning för bygg- samt industriell verksamhet jämte reparation och service av verktyg och övrig utrustning för dessa områden jämväl äga, förvalta och handla med fastigheter och ...