Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verksamhetsutveckling i Uppsala

AB OUTV
Org.nr: 556931-2514
Huvudverksamhet: TV-skärm annonsering via Butikernas skyltfönster utåt, mot gatan och torg. Andra behjälpliga aktiviteter: Projektledning, affärsutveckling, verksamhetsutveckling och upphandling med inriktningen IT.
ACRand AB
Org.nr: 556746-3285
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling med inriktning på ledningssystem och systematiskt arbetsmiljöarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Actevo Consulting AB
Org.nr: 556925-1431
Konsult inom IT och verksamhetsutveckling
Admoneo AB
Org.nr: 556830-4637
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationssäkerhet, IT-rätt och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Företagskonsulter i Västernorrland
Org.nr: 556076-9696
Bolaget skall idka ekonomisk redovisning, juridisk verksamhet, fastighetsförvaltning, samt rådgivning, coaching, terapeutisk verksamhet, verksamhetsutveckling och projektering inom grupp- och individutveckling.
Anders Mörk Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556821-7862
Bolaget ska bedriva utbildning och verksamhetsutveckling inom skogsteknikområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Bellkom Development AB
Org.nr: 556718-7355
Bolaget skall bedriva följande verksamheter: - konsultverksamhet inom it- och verksamhetsutveckling - projektledning - bokförings- och redovisningstjänster - byggtjänster - markarbeten och sprängning - plattsättningstjän ...
Beneficium Management AB
Org.nr: 556944-9274
Konsultuppdrag till företag och organisationer inom servicesektorn. Ledning, drift, affärsutveckling och verksamhetsutveckling.
Bergström & Hellqvist AB
Org.nr: 556611-2131
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning och rådgivning för verksamhetsutveckling inom områdena ekonomi, kvalitet och miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Bergström & Hellqvist Invest AB
Org.nr: 556871-4470
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utbildning och rådgivning för verksamhetsutveckling inom områdena ekonomi, kvalitet och miljö samt därmed förenlig verksamhet. Vidare även förvaltning av bolag med inriktning ...
BusProc Business Process Consulting AB
Org.nr: 556713-8788
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ledning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, utbildning och seminariearbete samt köpa och sälja produkter inom området informationsteknologi, äga och förvalta fas ...
Carbon Coaching AB
Org.nr: 556786-7659
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom flygbranschen samt även inom ledarskap- och verksamhetsutveckling. Utveckling, produktion och försäljning av textilprodukter.
CG Rangstad AB
Org.nr: 556786-1033
Bolaget skall bedriva utbildning och konsultverksamhet inom utbildning och verksamhetsutveckling mot företag och organisationer för chefer och medarbetare inom näringslivet, handel med värdepapper samt därmed förenlig ve ...
Clarin & Co AB
Org.nr: 556919-4037
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, verksamhetsutveckling samt utveckling av dataprogram. Företaget kommer också att arrangera kurser och seminarier samt tillhandahålla konsulttjänster inom for ...
Cottonwood Consulting AB
Org.nr: 556994-1098
Bolaget ska bedriva verksamhet med konsultations- och förvaltningstjänster inom IT, teknik och verksamhetsutveckling, försäljning av hård- och mjukvaror, kontorsutrustning samt kontorsmaterial, import och export av datau ...
CTO Consulting AB
Org.nr: 556872-1095
Utveckling av webapplikationer, försäljning, hosting, konsultationer inom verksamhetsutveckling.
Donald Davies & Partners AB
Org.nr: 556591-2606
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i kundernas organisationer inom verksamhetsutveckling, ledande roller i projekt, utbildning samt utveckling av multiprojektkontor, modeller och därmed förenlig verksamhet.
EBC Sverige AB
Org.nr: 556831-0691
Verksamhet inom hälsovård med utbildning, produktion och tjänster och därmed förenlig verksamhet. Partihandel med parfym och kosmetika samt utbildning inom estetik och därmed förenlig verksamhet. Konsultation inom verksa ...
EKW Konsult AB
Org.nr: 556828-7394
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena management, verksamhetsutveckling, projektledning, utbildning och förvaltning, handel med noterade och onoterade värdepapper samt konstnärlig och journalistisk verksa ...
Emil Sandgren Consulting AB
Org.nr: 556626-5053
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena verksamhetsutveckling och IT-utveckling, för kunder ge beställar- stöd avseende uppdragsstyrning, projektledning, kvalitetssäkring, metoder och teknik, samt därtill h ...