Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BusProc Business Process Consulting AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena ledning, verksamhetsutveckling, förändringsarbete, utbildning och seminariearbete samt köpa och sälja produkter inom området informationsteknologi, äga och förvalta fast och lös egendom, innefattande aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva hantverk inom området sömnad och att importera och försälja hälsoprodukter via direkta och indirekta kanaler."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Hantverk - Konsult - Verksamhetsutveckling
Org.nr: 556713-8788
Företagsform: Aktiebolag