Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Uppsala

018 Ventilation AB
Org.nr: 556892-4848
Bolaget skall bedriva entreprenader, installationer samt service av luftbehandlingsanläggningar inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
AB Evelko
Org.nr: 556974-9137
Aktiebolagets verksamhet ska vara att arbeta med projektering, installation och underhåll av fastighetsteknik, el och ventilation samt fastighetsautomation samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga ...
BR Ventilation AB
Org.nr: 556781-8447
Bolaget ska bedriva installation och service av ventilations- och kylanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BT Ventilation AB
Org.nr: 556624-7952
Bolaget skall utföra arbeten inom ventilation, smide, plåt, övrig entreprenadverksamhet inom byggbranschen samt uthyrningsverksamhet av motorer, bilar och maskiner för företag och representation samt handel med värdepapp ...
Fresh Air Ventilation i Bromma AB
Org.nr: 556220-4494
Bolaget skall bedriva tillverkning och montering av ventilationskanaler och därmed förenlig verksamhet.
Fresh Air Ventilation i Uppsala AB
Org.nr: 556409-8613
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning, tillverkning, montering och isolering av ventilationsprodukter och ventilationsentreprenader ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Gävle Rörproffs AB
Org.nr: 556877-9069
Bolaget skall bedriva personaluthyrning främst för byggnads- och VVS-branschen samt försäljning av bygg-, ventilation- och VVS-material ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
JAKC Konsult & Contracting AB
Org.nr: 556824-5749
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värme-sanitet och ventilation, installation och försäljning av VVS-material, jordbruk och skogsbruk samt förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamh ...
Knivsta Fastighetsteknik AB
Org.nr: 556804-7640
Bolaget ska bedriva service och installation av värme, ventilation, styr- och reglerteknik samt konsultverksamhet inom nämnda område ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Mellansvensk Ventilation HB
Org.nr: 916673-8196
Ventilationsmontage och injustering.
Molén Inwest AB
Org.nr: 556607-9645
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kapital och värdepappers förvaltning, konsultuppdrag inom ventilation och VVS och idka därmed förenlig verksamhet.
Olsson Bygg o Vent AB
Org.nr: 556883-5259
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
PQR Holding AB
Org.nr: 556682-1566
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, säkerhet samt därmed förenlig verksamhet.
PQR International AB
Org.nr: 556553-4830
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, säkerhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet i ...
PQR Malmö AB
Org.nr: 556786-0068
Bolaget skall bedriva verksamhet inom värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele, larm, inpasseringssystem, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
PQR Projektledning i Stockholm AB
Org.nr: 556976-4078
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projektledning, bygg och installationsledning, värme, ventilation, sanitet, kyla, energi, styr- och reglerteknik, el, tele,fastighetsrelaterade säkerhetssystem, äga och förval ...
Rolf Karlström El & Reglerteknik AB
Org.nr: 556276-7441
Bolaget skall bedriva elinstallationsverksamhet, försäljning, service och reparationer av utrustning för värme och ventilation, att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
RoP Ventilation& Fastighetsservice HB
Org.nr: 916673-3940
Ventilations- och plåtslagerirörelse och därmed förenlig service. Fastighetsservice
Sjöstedt Consulting AB
Org.nr: 556980-8677
Bolaget ska bedriva installation, service och support inom kyl, el, ventilation och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Styr Regler & Fastighetsservice i Uppsala AB
Org.nr: 556611-1265
Bolaget skall bedriva service av styr- och reglerutrustningar för ventilation-, värme- och kylanläggningar jämte fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.