Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Molén Inwest AB

"Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel med kapital och värdepappers förvaltning, konsultuppdrag inom ventilation och VVS och idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Konsult - Ventilation
Org.nr: 556607-9645
Företagsform: Aktiebolag