Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Tyresö

Aktiebolaget Alper Plåt & Ventilation
Org.nr: 556170-9873
Bolaget skall utföra plåtslageri och ventilationsarbeten samt idka därmed förenlig verksamhet.
ALEA Ventilation AB
Org.nr: 556931-8701
Bolaget ska bedriva installation och underhåll av ventilationsanläggningar och därmed förenlig verksamhet.
ATAR Vent AB
Org.nr: 559030-1759
Bolaget har till föremål att utföra tjänster inom ventilation och värme.
Beterma Ventilation AB
Org.nr: 556956-8479
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva ventilationsentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
David Qviberg Ventilation AB
Org.nr: 556660-7106
Bolaget ska utföra ventilations- och byggnadsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
Fagerholm Plåt & Ventilation AB
Org.nr: 556584-2597
Bolaget skall utföra ventilationsmontage samt äga och förvalta aktier jämte därmed förenlig verksamhet.
FF Ventilation AB
Org.nr: 556908-2190
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta bolag verksamma inom plåt- och ventilationsbranschen, utföra ventilationsmontage och därmed förenlig verksamhet.
GME Gramic Development HB
Org.nr: 969606-6670
Marknadsföring, serviceinriktade tjänster och programutveckling inom området datafångst, GIS (Geografiskt Informations System). Installation av data-säkerhetsutrustning samt operatörstjänster och försäljning av därmed fö ...
Hallerdts Ventilation AB
Org.nr: 556847-5312
Föremålet för bolagets verksamhet är installation och service av ventilationsanläggningar samt installation och service av el- och styranläggningar och därmed förenlig verksamhet.
Hanvikens Ventilation AB
Org.nr: 556671-1023
Bolaget skall bedriva verksamhet inom området ventilation. Service av ventilationsanläggningar, reparationer, installationer, ombyggnader, luftmätning, injustering, kanalrensning, konsultation, försäljning samt övrig typ ...
Holländare Bygg och Ventilation i Tyresö AB
Org.nr: 556697-4878
Bolaget skall bedriva bygggnads- och snickeriverksamhet samt i övrigt idka därmed förenlig verksamhet.
Jan-Inge Vigström AB
Org.nr: 556920-4083
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom värme, ventilation, sanitet, energiteknik samt därmed förenlig verksamhet.
Nordomatic AB
Org.nr: 556362-2074
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva försäljning och service av automatik för värme och ventilation, tillverknings-, underhålls-, drifts- och övriga ingenjörstjänster till läkemedels- industri, ävensom idka annan dä ...
PE Energi och Miljö AB
Org.nr: 556972-8784
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom VVS, ventilation avseende fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Perlato Rör AB
Org.nr: 556231-7270
Bolaget skall bedriva värme, ventilation och sanitetsinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Reglerpojkarna AB
Org.nr: 556664-1451
Bolaget ska berdriva försäljning och service av automatik för värme och ventilation, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
RV. Ringdahls Ventilation AB
Org.nr: 556539-9598
Föremålet för bolaget är sanering, tillverkning, byggnation och konsultverksamhet inom ventilation- och byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Rättvent i Tyresö HB
Org.nr: 969696-5772
Projekterings- och entreprenadverksamhet inom värme, ventilation och sanitetsbranschen, äga travhästar och bedriva tävlingsverksamhet med travhästar, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig ver ...
Superb Ventilation Stockholm AB
Org.nr: 556570-4268
Bolaget skall bedriva montage inom bygg och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Trollbäckens Ventilation AB
Org.nr: 556882-2000
Aktiebolaget skall bedriva installationer, service, tillverkning och försäljning av ventilationssystem och ventilationsprodukter, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper för egen del samt idka dä ...