Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Nordomatic AB

"Bolaget skall ha till ändamål att bedriva försäljning och service av automatik för värme och ventilation, tillverknings-, underhålls-, drifts- och övriga ingenjörstjänster till läkemedels- industri, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bemanningsföretag - Bygg - Datakonsult - Konsult - Ventilation
Org.nr: 556362-2074
Företagsform: Aktiebolag