Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Tyresö

+ Jobb i Stockholm AB
Org.nr: 556803-7435
Bolaget ska bedriva städ och byggverksamhet, personaluthyrning, transporter, förvaltning av fastigheter, bygg och städmaskiner, lokaler, värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
3x Bygg & Konstruktion AB
Org.nr: 556634-8396
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, konsultationer inom bygg, fastighet och konstruktion, bedriva handel med båtar och båttillbehör, samt därmed förenlig verksamhet.
3XC Bygg & Stall AB
Org.nr: 556862-0263
Bolaget skall bedriva verksamhet inom byggbranchen. Hästverksamhet innefattande avels-, tränings- och tävlingsverksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom. Bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksam ...
3xL Bygg AB
Org.nr: 556097-5129
Föremålet för bolagets verksamhet är bygg-, vvs-, el- samt båtservice och därmed förenlig verksamhet.
49:ans bygg KB
Org.nr: 969717-4077
Allt inomm byggnation.
A. Ahlberg Plåt- & Byggkonsult AB
Org.nr: 556830-3753
Byggnadsteknisk konsultverksamhet i huvudsak inom områdena tak, fasad och fönster.
A.A. Invest HB
Org.nr: 969634-7377
Konsultverksamhet inom byggnation. Försäljning av trävaror och hantverk.
AB Bygg Selå
Org.nr: 556556-3375
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse och värdepappershandel samt att äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
AB köldknäpp
Org.nr: 556239-8072
Bolaget skall bedriva verksamheten med köp, exploatering, förvaltning och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet inom företags- och fastighetsekonomi, samt därmed förenlig verksamhet.
Abonova Sverige AB
Org.nr: 556749-6871
Bedriva konsult- och byggledningsverksamhet, projektledningsverksamhet samt utbilding och kurser inom bygg och anläggningsektorn samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva uthyrning av maskiner och inventarier inom byggsek ...
ABS & PARTNER HOLDING KB
Org.nr: 916636-4498
UTVECKLING AV PRODUKTER SAMT KONSULTVERKSAMHET INOM INDUSTRIN
Acandia AB
Org.nr: 556699-1708
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utveckla och sälja varor och tjänster för mätning och analys av kunders verksamhet, produktion eller omgivning. Varorna ska första hand bestå av instrument, kringutrusting och system ...
Access Bygg AB
Org.nr: 556518-5997
Bolaget ska bedriva byggentreprenad (nyproduktion & ROT), personaluthyrning inom samma område samt därmed förenlig verksamhet.
Acreb Mark & Grund AB
Org.nr: 556801-8732
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva mark- och grundarbeten. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet och utbildningar inom ledarskap, entreprenörskap, rehab och personlig utveckling och projektledning, besi ...
Ad Notam AB
Org.nr: 556868-2420
Översättnings - och språktjänster, korrekturläsning. Översättning och tolkning samt språkbearbetning. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen. Förmedling av handelskontakter, rådgivning inom inköp, planering, arbetsmilj ...
AIMEK Byggteknik AB
Org.nr: 556570-5521
Bolaget skall idka byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning samt bedriva konsultverksamhet inom nämnda områden, bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Kartverkstan
Org.nr: 556390-7392
Bolaget skall bedriva teknisk uppdragsverksamhet inom bygg- och lantmäterisektorn, kartframställning samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga och idka handel med hästar för tävlingsbruk, likaså tävling ...
Aktiebolaget Lenpolab
Org.nr: 556086-8373
Bolaget skall idka handel med värdepapper, varvid verksamheten skall vara inriktad på korta spekulativa affärer, dock ej sådan verksamhet, som avses i Fondkommissionslagen samt även bygg- konsult och f astighetsförvaltni ...
Aktiv Mark och Bygg Öst AB
Org.nr: 556665-2268
Aktiebolaget ska bedriva markanläggningar, byggverksamhet och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Alberts Bygg i Stockholm HB
Org.nr: 969641-9317
Byggservice.