Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Norrköping

B Eklunds Vent & Plåt i Norrköping AB
Org.nr: 556389-5522
Bolaget skall bedriva installationsarbeten inom ventilation och plåt, konsultationer inom ventilationsbranschen och plåtbranschen och därmed förenlig verksamhet.
Energi & Inneklimat i Norrköping AB
Org.nr: 556661-4417
Bolaget skall bedriva installation, service och underhåll inom området kyla, värme och ventilation, ävensom konsultverksamhet inom dessa områden, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FTX teknik & service AB
Org.nr: 556738-9357
Bolaget ska utföra service inom fastighetstekniska tjänster främst inom ventilation, värme, kyla, styr- och reglerteknik, hantera larm och mätningsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Handelskompaniet i Norrköping AB
Org.nr: 556421-6728
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel, uppförande och förmedling av fastigheter, försäljning och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fastigheter, försäljning och installation av ventilation, ut ...
JEW Ventilation AB
Org.nr: 556474-0149
Bolaget skall utföra konstruktioner samt entreprenader ävensom funktionskontroller och besiktningar inom ventilationsbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Ljunga Ventilation AB
Org.nr: 556737-3807
Förmålet för bolagets verksamhet är installation av ventilationsanläggningar.
Norrköpings Rörinstallationer AB
Org.nr: 556777-8161
Bolagets verksamhet är installation, försäljning och konsultverksamhet inom vvs, ventilation, byggentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Norrköpings Sotning & Ventilation AB
Org.nr: 556029-8514
Bolaget skall bedriva sotning, ventilationskontroller, brandsyn samt idka därmed förenlig verksamhet.
PlanProj AB
Org.nr: 556875-4526
Bolaget ska tillhandahålla tekniska konsultationer inom rör, ventilation, sprinkler och rörpost, entreprenadtjänster inom rörinstallationer och byggnationer och bedriva fastighets- förvaltning samt därmed förenlig verksa ...
PlanProj Konsult AB
Org.nr: 556994-5206
Bolaget ska tillhandahålla tekniska konsultationer inom rör, ventilation, sprinkler och rörpost, utföra projektering, projektledning och entreprenörstjänster inom rörinstallationer och byggnationer samt bedriva fastighet ...
Sandbäckens Rör i Norrköping AB
Org.nr: 556583-0634
Bolaget skall bedriva installations-, service- och konsult- verksamhet inom VVS och ventilation och därmed förenlig verksamhet.
Slite Kyl- och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556436-2597
Bolaget skall utföra service inom kyla, värme, ventilation och el ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Torpheimer i Norrköping AB
Org.nr: 556750-7982
Bolaget skall bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom byggsektorn med inriktning mot ventilation och rör samt därmed förenlig verksamhet.
TPV Plåtslageri & Vent AB
Org.nr: 556680-5353
Bolaget ska bedriva plåtslageri, ventilation och därmed förenlig verksamhet.
VBF & Co AB
Org.nr: 556789-6773
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva konsultverksamhet inom bygg, ventilation och projektledning och idka därmed förenlig verksamhet.
Ventilationsmontage i Norrköping AB
Org.nr: 556324-1511
Bolaget skall bedriva ventilation- och plåtslageriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Ventronic AB
Org.nr: 556581-3010
Bolagets verksamhet är försäljning och tillverkning av produkter för ventilation, luftbehandling, kyla och elektronik, bedriva konsultverksamhet avseende luftbehandling och ventilation samt därmed förenlig verksamhet. Bo ...
Ventronic Holding AB
Org.nr: 556676-6241
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för ventilation, luftbehandling, kyla och elektronik, bedriva konsultverksamhet avseende luftbehandling och ventilation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även för ...
VS och Ventilation Service i Norrköping AB
Org.nr: 556701-7453
Aktiebolaget ska utföra VVS- och ventilationsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.