Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventronic Holding AB

"Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för ventilation, luftbehandling, kyla och elektronik, bedriva konsultverksamhet avseende luftbehandling och ventilation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta aktier och värdepapper samt äga fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Luftbehandling - Partihandel - Ventilation
Org.nr: 556676-6241
Företagsform: Aktiebolag