Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventronic AB

"Bolagets verksamhet är försäljning och tillverkning av produkter för ventilation, luftbehandling, kyla och elektronik, bedriva konsultverksamhet avseende luftbehandling och ventilation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även förvalta värde- papper samt äga fast egendom."
Finns i branscher på Wedoo: Luftbehandling - Ventilation
Org.nr: 556581-3010
Företagsform: Aktiebolag