Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Kalmar

AG-Service i Kalmar AB
Org.nr: 556917-6075
Bolagets verksamhet ska vara service och försäljning inom kyla, vvs och ventilation. Service inom larm, styr- och reglersystem samt därmed förenlig verksamhet.
Ariterm AB
Org.nr: 556353-8767
Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av verkstads- produkter inom områdena förbränning, värme och ventilation, försäljning, support och service avseende biobränslesystem, utveckling näringsverksamhet samt äg ...
ClimArt & Design AB
Org.nr: 556602-4567
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, projektledning, konstruktion och försäljning inom området inomhusklimat, innebärande ventilation, värme och kyla samt därmed förenlig verksamhet.
GT Ventilation i Sydost AB
Org.nr: 556600-4635
Bolaget skall bedriva försäljning och reparationer av ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hammarstedt's Kyl & Inneklimat AB
Org.nr: 556903-3383
Bolaget skall utföra service och installationer av ventilation och kyla samt därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Sotning och Ventilation AB
Org.nr: 556652-9409
Bolaget skall bedriva skorstensfejeri samt utföra installationer och service avseende ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Ventprodukter AB
Org.nr: 556748-2228
Bolaget skall bedriva tillverkning inom ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Malmö Air AB
Org.nr: 556713-1809
Bolaget skall bedriva produktutveckling, försäljning och produktion inom energi och ventilation samt därmed förenlig verksamhet.
Maskinteknik i Kalmar AB
Org.nr: 556630-2823
Bolaget skall bedriva service och reparation på lantbruks- och entreprenadmaskiner, service och viss försäljning av ventilation, foder och vattenutrustning för fjäderfä samt därmed förenlig verksamhet.
Seaside Consulting AB
Org.nr: 556464-5249
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet såsom tredjepartsinspektioner inom tillverkningsindustri och byggverksamhet samt teknisk rådgivning inom ventilation och eldstäder.