Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kalmar Sotning och Ventilation AB

"Bolaget skall bedriva skorstensfejeri samt utföra installationer och service avseende ventilation ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ventilation
Org.nr: 556652-9409
Företagsform: Aktiebolag