Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ariterm AB

"Bolaget skall bedriva utveckling och tillverkning av verkstads- produkter inom områdena förbränning, värme och ventilation, försäljning, support och service avseende biobränslesystem, utveckling näringsverksamhet samt äga och förvalta aktier, andelar och andra värdepapper samt även idka finansierings- rörelse, dock icke sådan verksamhet som avses i lag om bank- och finansieringsrörelse, samt driva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Partihandel - Ventilation
Org.nr: 556353-8767
Företagsform: Aktiebolag