Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Uppsala

Dicks Hushållsservice AB
Org.nr: 556561-8716
Bolaget skall bedriva service och installation av hushålls- maskiner, försäljning och installation av vitvaror och värmepumpar samt ventilationsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hetluften AB
Org.nr: 556439-0374
Bolaget ska bedriva import, export, försäljning och service av värmepumpar, solenergiprodukter, elektronikprodukter såsom datorer, larmsystem, kaffeautomater och liknande, fordon såsom mopeder, motorcyklar, bilar och lik ...
JATAB Energispar AB
Org.nr: 556837-1065
Bolaget ska bedriva handel med och installationer av el- och vvs-material såsom ljuskällor, armaturer, värmepumpar och energisparprodukter, köp och försäljning av fastigheter och mark samt därmed förenlig verksamhet.
Johan Wirsén AB
Org.nr: 556679-4201
Bolaget skall bedriva försäljning, montage och konsultverksamhet inom vvs samt därmed förenlig verksamhet.
KB DL Kylservice
Org.nr: 969734-0025
Försäljning, installation och service av Värmepumpar samt luftkonditionering och frys och kyl inom restaurang.
Kylmedia i Uppland AB
Org.nr: 556404-9699
Bolaget skall bedriva installationer inom kyl, frys, luft- konditionering och värmepumpar. Samt service och försäljning av utrustning för dessa applikationer.
Ola Cool AB
Org.nr: 556715-9578
Bolaget skall bedriva installations- och serviceverksamhet och konsultationer avseende kylanläggningar och värmepumpar, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sven Johanssons Olje AB
Org.nr: 556323-9457
Bolaget skall bedriva handel med värmepumpar, fast bränsle, oljor och smörjoljor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.