Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ola Cool AB

"Bolaget skall bedriva installations- och serviceverksamhet och konsultationer avseende kylanläggningar och värmepumpar, äga och förvalta aktier samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556715-9578
Företagsform: Aktiebolag