Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hetluften AB

"Bolaget ska bedriva import, export, försäljning och service av värmepumpar, solenergiprodukter, elektronikprodukter såsom datorer, larmsystem, kaffeautomater och liknande, fordon såsom mopeder, motorcyklar, bilar och liknande, maskiner såsom el verk, batterimaskiner, svetsar, kompressorer och liknande, verktyg, kundvagnar, chark- och lagervagnar och bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bilar - Chark - Verktyg - Värmepumpar
Org.nr: 556439-0374
Företagsform: Aktiebolag