Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Trollhättan

Cederwall Fastighet o Service AB
Org.nr: 559002-5408
Ägande av fastigheter, förvaltning och utveckling av egna och andras fastigheter, uthyrning av lägenheter och lokaler. Försäljning av värmepumpar och solceller med tillhörande material och tjänster. Import och försäljnin ...
Larmservice Sverige AB
Org.nr: 556971-9536
Bolagets verksamhet är försäljning av larmsystem till privata hem samt företag, samt installation och service av dessa larmsystem. Utföra åtgärdsuppkopplingar enligt kunds önskan vid utlöst larm. Utföra uppdrag av uppdra ...
Olsen Energi i Trollhättan AB
Org.nr: 556975-9888
Bolaget ska bedriva försäljning och konsultation av värmepumpar, utföra el, vvs- och kylinstallationer, äga och förvalta aktier och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.