Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Cederwall Fastighet o Service AB

"Ägande av fastigheter, förvaltning och utveckling av egna och andras fastigheter, uthyrning av lägenheter och lokaler. Försäljning av värmepumpar och solceller med tillhörande material och tjänster. Import och försäljning av material och varor för jordbruk och entreprenadmaskiner. Utförande av entreprenadarbeten i form av husdräneringar, kabelförläggning, brunnar och där tillhörande verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Provisionshandel - Värmepumpar
Org.nr: 559002-5408
Företagsform: Aktiebolag