Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Larmservice Sverige AB

"Bolagets verksamhet är försäljning av larmsystem till privata hem samt företag, samt installation och service av dessa larmsystem. Utföra åtgärdsuppkopplingar enligt kunds önskan vid utlöst larm. Utföra uppdrag av uppdragsgivare enligt ovan angivna områden samt åtgärda uppkomna skador efter'inbrottinbrottsförsök enligt uppdragsgivare. Försäljning av fordon. Försäljning och installation av värmepumpar. Handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Larm - Värmepumpar
Org.nr: 556971-9536
Företagsform: Aktiebolag