Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Mariestad

Peter Sternhag Förvaltning AB
Org.nr: 556907-9907
Bolaget skall bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenliga verksamheter.
Sandbergs Service i Mariestad AB
Org.nr: 556907-9691
Bolaget ska bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Skaraborgs Värme & Ventilation AB
Org.nr: 556506-9613
Bolaget skall bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.