Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Peter Sternhag Förvaltning AB

"Bolaget skall bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenliga verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556907-9907
Företagsform: Aktiebolag