Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sandbergs Service i Mariestad AB

"Bolaget ska bedriva service och försäljning av värmepumpar och kylanläggningar, konsultverksamhet avseende värmepumpar och kylanläggningar, värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Värmepumpar
Org.nr: 556907-9691
Företagsform: Aktiebolag