Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Värmepumpar i Borås

Paroy Energi AB
Org.nr: 556568-4155
Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av eldningsoljor, diesel, el, gasol, pellets, värmepumpar, briketter samt övriga på marknaden förekommande energislag. Bolaget skall även tillhandahålla service och installatio ...
Paroy Fastighets AB
Org.nr: 556657-0205
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, inköp och försäljning av eldningsoljor, diesel, el, gasol, pellets, värmepumpar, briketter samt övriga på marknaden förekommande energislag. Bolaget s ...