Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Paroy Fastighets AB

"Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fastighetsförvaltning, inköp och försäljning av eldningsoljor, diesel, el, gasol, pellets, värmepumpar, briketter samt övriga på marknaden förekommande energislag. Bolaget skall även tillhandahålla service och installation av el- och oljepannor, värmepumpar och brännare samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gasol - Värmepumpar
Org.nr: 556657-0205
Företagsform: Aktiebolag