Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Paroy Energi AB

"Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av eldningsoljor, diesel, el, gasol, pellets, värmepumpar, briketter samt övriga på marknaden förekommande energislag. Bolaget skall även tillhandahålla service och installationer av el- och oljepannor, värmepum par och brännare samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Gasol - Partihandel - Värmepumpar
Org.nr: 556568-4155
Företagsform: Aktiebolag