Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Täby

Add Care Handelsbolag
Org.nr: 969677-9652
Rekrytering, uthyrning, undervisning, rådgivning, konsultation och kvalitetssäkring av personal inom vård, omsorg, skola och utbildningsorganisationer. Import, export, försäljning, uthyrning, installation, underhåll och ...
AKMAneuro HB
Org.nr: 969689-1796
Utredning och behandling samt handledning och utbildning, undervisning inom barn och ungdomspsykiatrisk verksamhet med speciell inriktning, neuropsykiatri.
AB SNALLE
Org.nr: 556425-5007
Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och tr ...
Biosoma AB
Org.nr: 556999-4436
Aktiebolaget ska bedriva konsultläkarverksamhet inom hälso- och sjukvårdsjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva psykoterapi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva föredragshållning ...
CASH Kemi AB
Org.nr: 556967-2263
Företaget erbjuder undervisning i kemi på konsultbasis. Verksamheten innefattar även kapitalförvaltning av företagets tillgångar i form av aktiehandel.
ECONTEXT HB
Org.nr: 916619-0844
EKONOMISK OCH ERGONOMISK KONSULTATION, UNDERVISNING SAMT ÖVERSÄTTNINGSARBETE
Emro Medical AB
Org.nr: 556927-2601
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkarverksamhet samt forskning och undervisning inom hjärtspecialistområdet och därmed förenlig verksamhet.
English Text Production (MNK) AB
Org.nr: 556137-6814
Bolaget skall bedriva produktion av tryckt, intalat och filmat undervisningsmaterial samt konsultverksamhet i samband med undervisning och översättning ävensom idka därmed förenlig verksamhet
Event 4 Event Neil AB
Org.nr: 556866-2109
Aktiebolaget ska bedriva dans och undervisning i dans samt konferensverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fairtech AB
Org.nr: 556774-5756
Bolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet. Import och export av maskiner med industriell karaktär, verktyg, kablar, kontakt- don, mätare och tillbehör till svag- och starkström samt tele- och datakommunikation och m ...
Foped AB
Org.nr: 556619-6464
Föremålet för bolagets verksamhet är utbildning för spec. lärare, personaluthyrning, lokaluthyrning, konsultverksamhet, specialpedagogiskt för barn med handikapp, undervisning för förskola, skola och fritidshem, utveckli ...
HBET AKADEKON
Org.nr: 916609-3881
KONSULTVERKSAMHET, UTREDNING, FORSKNING, UTVECKLING, UNDERVISNING OCH FÖRFATTARVERKSAMHET INOM EKONOMI
HERAGYN Stockholm AB
Org.nr: 556784-2942
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, undervisning och utbildning inom hälso- och sjukvård, samt bedriva kapital- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Hälsovakten AB
Org.nr: 556773-0170
Bolaget skall bedriva: - framtagning, utveckling, marknadsföring och försäljning av hjälpmedel för vetenskapligt baserad nutrition, - rådgivning inom nutrition och hälsa, - handel och förvaltning av värdepapper samt därm ...
In other words Stockholm AB
Org.nr: 556999-5359
Företaget skall bedriva verksamhet inom översättning, korrektur, redigering,'skrivandeförfattande, psykoterapi, undervisning, föreläsande, handledning, organisation samt kursverksamhet inom nämnda områden och därmed före ...
Ingelas veterinärpraktik KB
Org.nr: 969693-7433
Veterinärverksamhet, hästvård, undervisning och rådgivning, avel och tävlingsverksamhet med häst, köp, försäljning och förmedling av häst, utveckling och försäljning av hästvårdsprodukter, fodertillskott samt fodermedel.
L Forslund Kardio Konsult AB
Org.nr: 556901-8194
Aktiebolaget ska bedriva läkarpraktik enligt gängse praxis dels som egen verksamhet, dels i form av uppdrag erhållna från bemanningsföretag. Därutöver ägna sig åt medicinsk undervisning i form av förläsningar och praktis ...
Måns Lennstrand Produktion AB
Org.nr: 559007-7946
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fotografi och konst. Detta innefattar fotografering, redigering av bilder, tryck av bilder, övrig hantering av bildmaterial, undervisning inom fotografering samt försäljning av fotogra ...
Nya tidens montessoriskola i Täby AB
Org.nr: 556591-7993
Bolaget skall bedriva montessori undervisning för förskoleklass och årskurserna 1-9 bedriva därmed sammanhängande fritidsverksamhet bedriva försäljning av utbildningstjänster, utbildningsprogram och utbildningsmaterial b ...
Olaison Wind AB
Org.nr: 556969-3566
Bolaget skall bedriva konsultationer och projektledning inom vindkraftsutveckling och dito produktion, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta värdepapper. Bolaget skall också bedriva konsultverksamhet ...