Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Alingsås

Arkitekt Hans Eek AB
Org.nr: 556652-1513
Bolaget skall bedriva arkitektverksamhet, arkitektur, undervisning och byggande av passivhus, samt därmed förenlig verksamhet.
DALKO HB
Org.nr: 916850-0396
KONSULTATION OCH HANDEL MED HÄLSO-, SJUKVÅRDOCH DATAPRODUKTER, UNDERVISNING, UTBILDNING
Edim AB
Org.nr: 556375-1980
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, skogsentreprenad, undervisning inom musikområdet, erbjuda kontors- och administrationstjänster, bedriva förvaltning av värdepapper samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Flygelhälsan AB
Org.nr: 556689-3060
Bolaget skall bedriva forskning, undervisning, medicinsk konsultverksamhet, kapitalförvaltning, samt förvaltning av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Handelsbolaget Jacobsson och Palmer
Org.nr: 916894-0147
Konsultverksamhet avseende språk och ekonomi samt utredningsverksamhet av samhällsvetenskaplig karaktär även undervisning.
Hill Education AB
Org.nr: 556849-1210
Aktiebolaget ska bedriva 'undervisningutbildning, anordnande av handledning'instruktion.
Kroon Musik HB
Org.nr: 969668-4381
Konsertverksamhet, coaching, undervisning samt studiojobb.
Lars Rosén Geokonsult AB
Org.nr: 556767-4907
Bolaget skall bedriva undersökning, rådgivning, metodutveckling och undervisning inom geologi, mark- och vattenmiljö samt därmed förenlig verksamhet.
Linnefors Psykologi HB
Org.nr: 916899-1645
Handel med hygien- och rengöringsprodukter, samt psykologisk behandling, konsultation (processinriktad problemlösning eller rådgivning baserad på psykologisk kunskap, riktad till en individ eller en mindre grupp personer ...
Morpho Medic HB
Org.nr: 969667-3616
Konsultverksamhet inom medicin, odontolig och histomorfologi, samt forskning, utveckling och undervisning inom ovanstående områden.
Samspel AB
Org.nr: 556293-8091
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet med forskning, organisationsutveckling, undervisning och handledning inom det psykosociala ' socialmedicinska området samt att bedriva jordbruk med sköts ...
STIFTELSEN MOUSIKÉ
Org.nr: 857207-116800001
UNDERVISNING OCH KONSULT INOM MUSIK
Västra Bodarne Service & Support AB
Org.nr: 556979-6898
Aktiebolaget ska erbjuda hushållsnära tjänster inom- och utomhus, trädgårdsskötsel, läxhjälp, undervisning inom HLR, dykning, data, matematik, fysik och kemi, handledning, kontorsgöromål, transport och energideklaration.