Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Samspel AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet med forskning, organisationsutveckling, undervisning och handledning inom det psykosociala ' socialmedicinska området samt att bedriva jordbruk med skötsel och bevarande av kulturmiljöer samt med dessa verksamheter förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Undervisning
Org.nr: 556293-8091
Företagsform: Aktiebolag