Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Linnefors Psykologi HB

"Handel med hygien- och rengöringsprodukter, samt psykologisk behandling, konsultation (processinriktad problemlösning eller rådgivning baserad på psykologisk kunskap, riktad till en individ eller en mindre grupp personer) och undervisning(förmedling av psykologiska kunskaper i form av t ex föreläsning, gruppövningar etc)."
Finns i branscher på Wedoo: Förmedling - Rådgivning - Undervisning
Org.nr: 916899-1645
Företagsform: Handelsbolag