Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Alingsås

Abacus Patent AB
Org.nr: 556887-1098
Tjänster för att hjälpa till vid ansökan och upprätthållande av patent samt övergripande rådgivning inom immaterialrätt, värdering och handel av patent och immateriella rättigheter och rådgivning och utvecklingshjälp för ...
Alingsås Konsult AB
Org.nr: 556747-5958
Bolaget ska bedriva rådgivning, upphandling och utredning inom fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Altavox Infotainment AB
Org.nr: 556650-2919
Bolaget skall bedriva import, försäljning och marknadsföring av inbyggnda högtalarsystem för privata och kommersiella fastigheter samt kommersiella rådgivningstjänster inom området för bredbandsbaserade och mobila tjänst ...
ARO Solutions AB
Org.nr: 556981-3321
Företaget skall bedriva försäljning av IT-tjänster och hantverkstjänster. IT-tjänster avser i först hand datakonsult med inriktning mot projektstöd och ledningsstöd. Hantverkstjänster omfattar mindre byggnationer, måleri ...
BCG Betola Consulting Group AB
Org.nr: 556761-4325
Bolaget skall bedriva byggteknisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Bengt Östberg Consulting AB
Org.nr: 556992-7345
Bolaget skall bedriva rådgivning inom finans, strategi och organisation samt bedriva researrangörsverksamhet främst inom jakt och fiske. Bolaget skall även bedriva investeringsverksamhet för egen räkning i värdepapper oc ...
Bona Vita HB
Org.nr: 969754-2026
Handelsbolag med inriktning på Personlig Assistans. Hjälpa kunden med allt som rör den Personliga Assistansen. Detta innefattar bland annat: myndighetskontakter, ansökningar, rekrytering, rådgivning, annonsering, löner, ...
Danil Ekonomi AB
Org.nr: 556895-7202
Ekonomisk rådgivning, redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.
Emoz AB
Org.nr: 559026-0757
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation, rådgivning, arrangemang och handel inom idrott, friskvård och personlig utveckling. Bolaget skall också äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhe ...
Ericsson Avec Sweden AB
Org.nr: 556510-9377
Bolaget skall bedriva konsultation inom emballage, förpackning och trycksaker avseende design, rådgivning och försäljning både inom och utom landet.
Explore Tours Alm Fair Travel Sweden AB
Org.nr: 556939-5592
Rundresor i världen. Konsultverksamhet gällande föredrag och rådgivning kring hållbart resande. Utbildningsverksamhet
Familjemedling i Väst AB
Org.nr: 556943-5638
Familjerättslig rådgivning och utbildning, medling och samarbetssamtal enligt gällande familjelagstiftning.
Fröken Hilda AB
Org.nr: 556820-3664
Bolaget skall bedriva handel med konfektion och textilvaror samt inredningsartiklar, handel med värdepapper, konsultverksamhet inom IT, teknik och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
FysMed Nord AB
Org.nr: 556852-6023
Bolaget ska bedriva verksamhet associerat med friskvård och hälsa, rådgivning, upplysning, forskning, försäljning av kosttillskott, hälsofrämjande naturmedel och livsmedel eller produkter, kläder och andra hjälpmedel för ...
Gameka Invest AB
Org.nr: 556195-8637
Föremålet för bolagets verksamhet är: att äga och förvalta fastigheter att äga och förvalta värdepapper förmedling av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter konsultuppdrag och ekonomisk rådgivning försäljning av kläde ...
Geiström & Co Grafisk Rådgivning KB
Org.nr: 916843-4745
Rådgivning och utbildning inom grafisk produktion.
GuBiCon AB
Org.nr: 556772-4520
Bolaget ska bedriva understöd och rådgivning vid installation och drift av ERP-system, översättningar för tidskrifter, sekreterar- tjänster, bokföring samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Brunssons Frisk- och sjukvårdstjänst
Org.nr: 916892-1907
Medicinsk rådgivning, forskning och behandling.
Helin Assistans HB
Org.nr: 969771-4625
Bedriva assistansverksamhet, handledning och rådgivning inom assitansfrågor
Honglong Art & Culture Exchange HB
Org.nr: 969666-8400
Handel - import'export av konst och konsthantverksprodukter. Galleri - utställningar, seminarier, kulturella utbyten. Konsultverksamhet - information, organisation, rådgivning, språkservice, kulturellt utbyte, resor.