Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Upplands väsby

AIRSAFE SWEDEN AB
Org.nr: 556428-3223
Bolaget skall bedriva konstruktion tillverkning och försäljning av produkter, företrädesvis inom textil- och verkstadsindustrin, idka konsultverksamhet inom teknisk sömnad, ekonomi och management, bedriva underhåll och f ...
Catrins El AB
Org.nr: 556839-2210
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva elinstallationer inom ny- och ombyggnationer, uthyrning av elmaterial samt reparationer och underhåll av fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Concento AB
Org.nr: 556754-7186
Bolaget skall bedriva installationsarbeten och underhåll inom VVS, utföra mark- och byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
EIWOB Data HB
Org.nr: 969642-0364
Konsulttjänster inom databranschen såsom programinstallation, och uppbyggnad av nätverk. Konstruktion med CAD, service och underhåll. Även viss programutveckling, försäljning och in- stallation av kundanpassade system.
EIZO Nordic AB
Org.nr: 556453-1837
Bolaget skall bedriva följande verksamhet: 1) Import, försäljning och distribution av datorprodukter, vilket inkluderar varumärket EIZO's skärmar och grafiska controllers samt varumärken och produkter ,i Sverige. 2) Expo ...
Fastighetsföreningen Björkeberga, EF
Org.nr: 714800-2202
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva och förvalta gemensamma resurser såsom - fastighet Vilunda S:3 (värmecentral och tvättstuga) - utrustning i värmecentral, tillhörand ...
GELEK Fastighets AB
Org.nr: 556916-8676
Fastighetsförvaltning med tillhörande byggnationer, reparationer och underhåll av fastigheter.
Ghost-IT HB
Org.nr: 969667-6007
Datakonsult med inriktning mot utbildning och underhåll av nätverk, samt försäljning av datakomponenter och datatillbehör.
Improvia AB
Org.nr: 559031-0255
Bolaget skall bedriva reparation och underhåll av elektronisk och optisk utrustning, reparation och underhåll av elapparatur, reparation och underhåll av fartyg och båtar, installation av industrimaskiner och -utrustning ...
INC-Service AB
Org.nr: 556344-7621
Bolaget skall bedriva lokalvård för såväl företag som privatpersoner samt fastighetsskötsel inklusive underhåll och reparationer.
K & S Gullberg AB
Org.nr: 556514-1073
Bolaget skall bedriva läkarmottagning. Rådgivning inom data, administration och ekonomi samt utveckling av dataprogram. Försäljning, förmedling och underhåll av datorutrustning.
Kemoffs Åkeri och Entreprenad AB
Org.nr: 556643-6217
Företaget ska bedriva åkeriverksamhet samt utföra mark-, sten och byggarbeten, montage- och underhåll av utrustning för utomhusreklam, och därmed förenlig verksamhet.
KJK MASKINER AB
Org.nr: 559033-2820
Bolaget ska bedriva import och e-handel med verktygsmaskiner, teknisk utrustning och förbrukningsvaror till industri och hushåll. Företaget skall även bedriva montering och garanti underhåll av importerade verktygsmaskin ...
Lövets AB
Org.nr: 556955-3976
Bolaget skall bedriva skötsel och underhåll av grönytor såsom trädgårds- och parkanläggningar samt uthyrning av personal.
MAHVO AB
Org.nr: 556394-6440
Föremålet för bolagets verksamhet är produktion av film, video och TV-program samt utbildning av undervattensfotografer och underhåll av utrustning och därmed förenlig verksamhet.
Margunn BMT HB
Org.nr: 969691-9837
Byggverksamhet, underhåll, om- och tillbyggnad, konsult inom telecom och media samt trädgårdskötsel och därmed förenlig verksamhet.
MaWe Consulting AB
Org.nr: 556932-7181
Bolaget ska bedriva verksamhet med montage av utrustning, reparationer, service och underhåll av entreprenadmaskiner, personaluthyrning'bemanning, inredning, fastighetsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.
Meko Service Hemmesta AB
Org.nr: 556428-1102
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Meko Service Nordic AB
Org.nr: 556179-9676
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Mekonomen BilLivet Akalla AB
Org.nr: 556882-0772
Bolaget skall bedriva verksamhet som omfattar reparation och underhåll av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.