Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EIZO Nordic AB

"Bolaget skall bedriva följande verksamhet: 1) Import, försäljning och distribution av datorprodukter, vilket inkluderar varumärket EIZO's skärmar och grafiska controllers samt varumärken och produkter ,i Sverige. 2) Export, försäljning och distribution av datorprodukter, vilket inkluderar varumärket EIZO's skärmar och grafiska controllers samt andra varumärken, till utlandet. 3) Marknadsföring, garantiutfästelser samt service och underhåll på ovan under (1) och (2) nämnda produkter, vilket skall inkludera: tekniskt bistånd, utförande av reparationer och hålla med teknisk information, fullfölja garantiutfästelser, sörja för kundens utbildning samt aktiviteter som skäligen kan hänföras till marknadsföring och service. 4) Arrangera och övervaka forskning tillsammans med enskilda, andra privata företag, offentliga institutioner samt andra sådana forskningsorgan som kan leda till teknisk utveckling vilken kan införas i existerande produkter eller resultera i nya produkter."
Finns i branscher på Wedoo: Distribution - Information - Marknadsföring - Underhåll
Org.nr: 556453-1837
Företagsform: Aktiebolag