Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Upplands väsby

A E PROMOTION I VÄSBY AB
Org.nr: 556287-1557
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av produkter inom områdena för AV-hjälpmedel och kontorsprodukter. Idka uthyrning av ovan nämnda produkter samt lokaler, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom ...
Aerte AB
Org.nr: 556956-4148
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av hygien och diagnostiska produkter, samt därmed förenlig verksamhet.
Auto-text Marketing i Väsby HB
Org.nr: 969759-9356
Översättningsarbeten inom fordonssektorn. Utarbetande av marknadsplaner, presentationer och informationsmaterial, konsultarbete inom marknadsföring: Utformning av utställningar i försäljningslokaler och vid branschmässor ...
Beechbrook International AB
Org.nr: 556508-9512
Bolaget skall bedriva internationell marknadsföring och marknadsbevakning avseende skogsindustriprodukter såsom papper och pappersmassa, bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bobidu AB
Org.nr: 556982-5077
Företaget skall bedriva datakonsult med inriktning på programmering och utveckling av program, personaluthyrning, försäljning av dataprodukter samt transporttjänster. All förekommande verksamhet inom bygg såsom nyprodukt ...
BT Nutrition AB
Org.nr: 559003-2040
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av frozen yogurt och därmed förenlig verksamhet.
Business & Trade Sweden HB
Org.nr: 969698-2926
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom personaluthyrning inom hotel och restaurang, städtjänster samt därmed förenlig verksamhet. Etablering av utländska företag i Sverige. Marknadsundersökningar, consulting, marknadsför ...
Christine Hanefalk Språkkonsult AB
Org.nr: 556591-8579
Bolaget ska bedriva marknadsföring, försäljning och genomförande av konsultuppdrag för företrädare inom yrkeslivet som behöver personlig coaching och rådgivning i samband med presentationer på främmande språk. Marknadsfö ...
Cleo invest AB
Org.nr: 556539-6255
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom marknadsföring och företagsekonomi. Bolaget ska även bedriva import, grossist- försäljning samt handel med hälsokost, naturläkemedel och bio- medicin, agenturverksamhet och ut ...
Conroy Medical AB
Org.nr: 556385-6771
Bolaget skall bedriva konsultation, utveckling, tillverkning och marknadsföring av mekaniska och elektroniska produkter samt leasingverksamhet och kapitalplacering jämte därmed förenlig verksamhet.
Cramab Consulting AB
Org.nr: 556302-4743
Bolaget skall bedriva affärsutveckling inom områdena data- kommunikation och datasäkerhet, marknadsföring av konfektion och presentartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Cultum AB
Org.nr: 556364-9242
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, ekonomi, IT, marknadsföring, formgivning och arrangemang, samt uthyrning och byggnation av fastigheter. Bolaget skall även bedriva förvaltning av aktier och kapita ...
D&D Profil Konsult AB
Org.nr: 556891-2074
Företaget ska bedriva handel med reklam och profilprodukter, kläder, presentartiklar, förbrukningsmaterial, livsmedel samt utrustning för tillredning av livsmedel och därmed relaterade produkter. Kunder är företag, fören ...
Dechra Veterinary Products AB
Org.nr: 556672-9116
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring och försäljning av djurprodukter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Downward dog AB
Org.nr: 556705-4159
Bolaget skall bedriva utveckling och handel med internbaserade och andra digitala produkter, bolaget investerar i och hjälper nystartade bolag inom verksamheterna internet, marknadsföring, media, spel, filmdistribution ö ...
DXRacer Marketing Europe AB
Org.nr: 556987-5700
Bolaget ska bedriva marknadsföring, samt idka därmed förenlig verksamhet.
EIZO Nordic AB
Org.nr: 556453-1837
Bolaget skall bedriva följande verksamhet: 1) Import, försäljning och distribution av datorprodukter, vilket inkluderar varumärket EIZO's skärmar och grafiska controllers samt varumärken och produkter ,i Sverige. 2) Expo ...
Elements with M AB
Org.nr: 556870-1329
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi, HR och marknadsföring, handel och förvaltning av värdepapper, bedriva grossisthandel med blommor och tillbehör, uthyrning och ägande av fastigheter samt därmed förenlig verk ...
ELROY KB
Org.nr: 916505-0403
TILLVERKNING, MARKNADSFÖRING OCH SERVICE AV ELOCH ELEKTRONIKPRODUKTER SAMT DÄRMED FÖRENLIG KONSULTVERKSAMHET
Engq AB
Org.nr: 556803-7336
Bolaget ska bedriva fyioterapiverksamhet, konsultverksamhet samt föreläsningsverksamhet rörande företagsledning, marknadsföring och träning, agent, tränings och tävlingsverksamhet inom idrott, import, export av detaljhan ...