Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Kungens kurva

First Sensor Scandinavia AB
Org.nr: 556665-8463
Bolaget ska bedriva försäljning av komponenter för mätning och kontroll av tryck, flöde och kraft samt därmed förenlig verksamhet.
Herbacks Industrikonsult AB
Org.nr: 556276-1733
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva innovationer, tillverkning av företrädesvis infästningsanordningar, även i hela systemet, särskilt bultar av metall samt av plast och, eller kombination av nämnda materia. ...
Preko Print AB
Org.nr: 556206-5481
Bolaget skall bedriva försäljning och tryck av reklam och pappersartiklar samt specialtryck ävensom idka därmed förenlig verksamhet.