Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Preko Print AB

"Bolaget skall bedriva försäljning och tryck av reklam och pappersartiklar samt specialtryck ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Print - Tryck
Org.nr: 556206-5481
Företagsform: Aktiebolag