Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Print i Kungens kurva

Preko Print AB
Org.nr: 556206-5481
Bolaget skall bedriva försäljning och tryck av reklam och pappersartiklar samt specialtryck ävensom idka därmed förenlig verksamhet.