Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Herbacks Industrikonsult AB

"Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva innovationer, tillverkning av företrädesvis infästningsanordningar, även i hela systemet, särskilt bultar av metall samt av plast och, eller kombination av nämnda materia. Handel inom teknik - främst med produktionsvaruinriktad partihandel avseende den mekaniska, -byggtekniska, -bergtekniska och gruvindustrierna - och miljövård i Sverige och utlandet. Precisering avseende mekaniska industrierna: Infästningsanordningarna i egenskap av konstruktionselement kan med fördel användas vid såväl statiska som vid dynamiska belastningar och även utsättas för drag-, tryck-, tvärkrafter och, eller kombination av nämnda laster, vid applicering i företrädesvis lättmetall-, komposit- och i porösa materia, varvid den vilande friktionen organet bildar i ett cylindriskt hål är avsett att ersätta och, eller i övrigt utgöra komplement till gängförband vid sammanfogning bland annat av maskindelar."
Finns i branscher på Wedoo: Tryck
Org.nr: 556276-1733
Företagsform: Aktiebolag