Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Tryck i Härnösand

APP Arbetsplatsprovaren AB
Org.nr: 556786-4086
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster, projektledning och administrativa tjänster inom all form av arbetsmiljökartläggning, chefsenkäter, medarbetar, personal och ledarutveckling. Utbildning, verksamhet ...
MittKompetens AB
Org.nr: 556757-9155
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster, projektledning och administrativa tjänster inom all form av medarbetar, personal och ledarutveckling. Utbildning, verksamhets och organi- sationsutveckling. Utbildning ...