Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

MittKompetens AB

"Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster, projektledning och administrativa tjänster inom all form av medarbetar, personal och ledarutveckling. Utbildning, verksamhets och organi- sationsutveckling. Utbildning i arbetsmiljö, hälsa, folkhälsa, kulturarrangemang samt sjukvårdsfrågor. Framställning av original för tryck, grafisk design av exempelvis tidningar, böcker, produktblad och broschyrer. Konsultverksamhet inom den grafiska branschen. Grafisk design samt framställan av hemsidor och rådgiv ning i dessa sammanhang. Projektledning och administration av kongresser, seminarier konferenser och liknande arrangemang. Arrangemang av öppna föreläsningar och workshops. Egna föreläs- ningar. Uthyrning av sjukvårdspersonal, handel med värdepapper. Och därmed förenlig verksamhet inom samtliga områden."
Org.nr: 556757-9155
Företagsform: Aktiebolag