Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

APP Arbetsplatsprovaren AB

"Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster, projektledning och administrativa tjänster inom all form av arbetsmiljökartläggning, chefsenkäter, medarbetar, personal och ledarutveckling. Utbildning, verksamhets och organisationsutveckling. Utbildning i arbetsmiljö, hälsa, folkhälsa, kulturarrangemang samt sjukvårdsfrågor. Framställning av original för tryck, grafisk design av exempelvis tidningar, böcker, produktblad och broschyrer. Konsultverksamhet inom den grafiska branschen. Grafisk design samt framställning av hemsidor och rådgivning i dessa sammanhang. Projektledning och administration av kongresser, seminarier konferenser och liknande arrangemang. Arrangemang av öppna föreläsningar och workshops. Egna föreläsningar. Uthyrning av sjukvårdspersonal, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet inom samtliga områden. Försäljning av exklusiva presentartiklar och presentreklam. Handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556786-4086
Företagsform: Aktiebolag